Domov

Zásady ochrany osobních údajů

imagetotext.io bezplatná aplikace. Tuto SERVIS poskytuje imagetotext.io bezplatně a je určena k použití tak, jak je.

Tato stránka slouží k informování návštěvníků ohledně našich zásad týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů, pokud se někdo rozhodl použít naši Službu.

Pokud se rozhodnete používat naši Službu, souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souvislosti s těmito zásadami. Osobní údaje, které shromažďujeme, slouží k poskytování a zlepšování Služby. Vaše údaje nebudeme používat ani s nikým sdílet, s výjimkou případů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Pojmy použité v těchto zásadách ochrany osobních údajů mají stejný význam jako v našich podmínkách, které jsou přístupné na imagetotext.io, pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů stanoveno jinak.

Shromažďování a používání informací

Pro lepší zážitek při používání naší Služby můžeme požadovat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje. Informace, které požadujeme, uchováme a použijeme tak, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Data protokolu

Chceme vás informovat, že kdykoli použijete naši službu, v případě chyby v aplikaci shromažďujeme data a informace (prostřednictvím produktů třetích stran) do vašeho telefonu s názvem Log Data. Tato data protokolu mohou zahrnovat informace, jako je adresa IP vašeho zařízení, název zařízení, verze operačního systému, konfigurace aplikace při používání naší služby, čas a datum vašeho používání služby a další statistiky.

Cookies

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které se běžně používají jako anonymní jedinečné identifikátory. Ty jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webů, které navštěvujete, a jsou uloženy ve vnitřní paměti vašeho zařízení.

Tato služba tyto „cookies“ výslovně nepoužívá. Aplikace však může ke shromažďování informací a zlepšování svých služeb používat kód třetích stran a knihovny, které používají „cookies“. Máte možnost tyto soubory cookie přijmout nebo odmítnout a vědět, kdy se soubor cookie odesílá do vašeho zařízení. Pokud se rozhodnete odmítnout naše soubory cookie, možná nebudete moci používat některé části této služby.

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran z následujících důvodů:

  • Pro usnadnění naší služby;
  • Poskytovat službu naším jménem;
  • Provádět služby související se službami; nebo
  • Pomáhá nám při analýze toho, jak je naše služba využívána.

Chceme uživatele této služby informovat, že tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům. Důvodem je plnění úkolů, které jsou jim svěřeny. Jsou však povinni tyto informace nezveřejnit ani je nepoužívat k žádnému jinému účelu.

Bezpečnostní

Vážíme si vaší důvěry v to, že nám poskytnete své osobní údaje, proto se snažíme používat komerčně přijatelné způsoby jejich ochrany. Pamatujte však, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný a spolehlivý a nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Odkazy na jiné stránky

Tato služba může obsahovat odkazy na jiné weby. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na tento web. Upozorňujeme, že tyto externí weby neprovozujeme. Proto důrazně doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webů nebo služeb třetích stran.

Ochrana soukromí dětí

Tyto služby nejsou určeny pro osoby mladší 13 let. Od dětí mladších 13 let vědomě neshromažďujeme osobní identifikační údaje. V případě, že zjistíme, že nám dítě mladší 13 let poskytlo osobní údaje, okamžitě je odstraníme z našich serverů. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás, abychom byli schopni provést nezbytná opatření.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Čas od času můžeme aktualizovat naše zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat, zda neobsahuje jakékoli změny. Na jakékoli změny vás upozorníme zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Tyto zásady jsou účinné od 2021-01-12

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké dotazy nebo návrhy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na [email protected]